Súčasťou vodného okruhu v budovách je tiež odvedenie odpadových vôd od zariaďovacích predmetov (umývadlá, WC misy, vane, sprchy), ale tiež spotrebičov pracujících s vodou (umývačky, práčky).

Odpadové systémy – prípojky a hlavné stupačkové potrubie majú teda rovnako podstatnú rolu v rámci zdravotno technických inštalácií. Zbierať vodu, ktorú následne odvádza do kanalizačnej siete, alebo vpustí pre vývoz alebo pre následnú opravu pre spätné využitie.

Odpadové systémy pre vnútornú kanalizáciu musia spĺňať súčasné technické  požiadavky – prvá požiadavka je odolnosť zvýšenej teplote splaškov.

Odpadové systémy