Hrubá stavba

Hrubá stavba môže mať viacero podôb, vôbec to nie je normou vymedzená definícia a hranice medzi hrubou stavbou a následnými prácami neurčuje ani projektová dokumentácia.

Paradoxne, nie vždy je súčasťou hrubej stavby základová doska, bez ktorej sa väčšinou nezaobídete.

Štandard hrubej stavby
Pri murovaných domoch do hrubej stavby vždy patrili základy a to, čo je pod základovou doskou alebo podkladovým betónom. Jej súčasťou sú vždy obvodové a vnútorné nosné steny, stropy, nenosné priečky, strešná konštrukcia. Pri šikmých strechách aj vrátane skladby strešného plášťa na rovinou krokiev, teda poistnej hydroizolácie. Obvykle aj murovaný vnútorný komín (zavesený, kovový nie) a železobetónové schodisko (kovové niekedy, drevené nie). Všeobecne sa dá povedať, že hrubá stavba je postavenie surového domu bez estetických úprav. Do rozšírenej verzie hrubej stavby patrí ešte inštalácia okien vrátane parapetov a inštalácia vchodových dverí.

Ako prebieha realizácia hrubej stavby
Najskôr sa stavba zamiera a vytýči, potom sa zhrnie ornica, vykopú a zabetónujú sa základy. Neskôr sa zhotoví základová doska celej hrubej stavby a pod obvodové murivo sa položí hydroizolácia, aby do múrov domu nepresakovala vlhkosť zo zeme. Často súvisí aj s ochranou pred radónom. Nato sa na hydroizoláciu založí prvý rad tehál, vymurujú sa obvodové múry a osadia nadokenné preklady.

Ďalší krok je príprava na vytvorenie stropu a strechy – na obvodové múry sa vybuduje veniec, ktorý tvorí základ stropu hrubej stavby. Ten môže byť buď monolitický, alebo sa (častejšie) používa montovaný systém. Potom sa môžu realizovať vnútorné steny. Na rad prichádza nadmurovka, na ktorú sa neskôr položia a uchytia pomúrnice a namontujú krovy. Na ne sa prichytí difúzna fólia a pomocou latiek sa vytvorí základ pod strešnú krytinu.

Ďalej sa môže pristúpiť k izolovaniu vodorovných a zvislých stavebných konštrukcií. Po tomto kroku nasleduje technologická prestávka – vymrznutie stavby budovanej mokrou cestou. Dnes to však nie je nutné, aj keď sa to odporúča, pretože sa mokré procesy obmedzujú a presné murovacie bloky sa spájajú špeciálnou stavebnou penou či lepidlami. Posledným krokom je uzatvorenie hrubej stavby – osadenie okien, vchodových i balkónových dverí

Fázy hrubej výstavby
*Zemné výkopové práce.
*Prípojky inžinierskych sietí a vodorovné rozvody v základoch.
*Základová škára + základová doska.
*Zvislé nosné konštrukcie.
*Vodorovné nosné konštrukcie – stropy.
*Vnútorné steny vrátane prekladov a vencov.
*Strešná konštrukcia – krov, atika, komín, priestupy, strešná krytina.
*Izolácie vodorovných a zvislých konštrukcií.
*Výplne stavebných otvorov – okná, vstupné a balkónové dvere.

Ak sa rozhodnete pre výstavbu hrubej stavby naša firma SUPERCOLORS Vám všetko vysvetlí a rozpočíta.