Tradičná hydroizolácia vyrobená z oxidovaného resp. modifikovaného asfaltu s možnosťou širokého využitia. Asfaltové pásy sa vyrábajú vo viacerých prevedeniach ako ochrana proti zemnej vlhkosti, proti tlakovej vode, proti prenikaniu radónu z podložia ale aj ako izolácia striech.

Hydroizolačné fólie

Hydroizolačné fólie sa voľne kladú na vodorovný podklad zodpovedajúci požiadavkám. Na zvislých a šikmých plochách sa hydroizolačné súvrstvie mechanicky kotví k podkladu. Na pripravené podkladové vrstvy sa najprv položí podkladová a separačná textília, potom sa realizuje izolačný povlak z fólie, ktorý sa po kontrole tesnosti spojov a plochy opäť zakryje ochrannou vrstvou. Pri súčasnej realizácií vodorovnej i zvislej izolácie sa zvyčajne najprv izolujú zvislé plochy a potom vodorovné.

Prídte si poradiť vhodné materiály na Vašu stavbu.

Penetrácia

Difúzne otvorené penetrácie na všetky porézne stavebné materiály. Penetrácia s vynikajúcim a dokonalým ukotvením k podkladu. Na všetky stavebné materiály. Jednotka na trhu. 

Lepidlo

Vyskúšajte  silu lepidiel  na akékoľvek povrchy. Najvyššia kvalita lepidiel je momentálne v ponuke. Jednotka na trhu.

Asfaltové pásy